Vi hoppas i dessa tider att så många som möjligt vill fortsätta stödja klubben genom att vara medlemmar. Medlemsavgiften för 2020 (helår) bestämdes vid årsmötet att vara

  • för juniorer under 20 år :      100:-
  • för seniorer:                                  200:-

dessutom tillkommer för de som deltar i träningsverksamheten

  • träningsavgift om 300:-

På helår alltså 400:- för juniorer som deltar vid våra träningar.

Medlemsavgiften betalas till klubbens giro 111-1004 (ange för- och efternamn som OCR).