Schackklubben SK Sandlöparen startade hösten 2015 och bedriver verksamhet i Byskolans matsal i Södra Sandby. Träning sker på måndagar och torsdagar, kl. 17.00-18.00 för nybörjare och kl. 18.00-19.30 för lite mer erfarna. Klubben deltar aktivt i schacktävlingar och anordnar även egna, inom ramen för Skånes Schackförbunds verksamhet.

Tränare är Claes Jönsson.

Medlemsavgift för 2019: 100 kr
Träningsavgift 2019: 300 kr

SK Sandlöparens styrelse består av:

  • Claes Jönsson, ordförande
  • Magnus Prochéus, kassör
  • Johan Grönte, sekreterare
  • Louise Palmér, ledamot
  • Ulrika Thell Mijdema, revisor
  • Jesper Blomberg, revisor
  • Camilla Söderquist, revisor