På klubbens årsmöte 13/2/2023 bestämdes medlemsavgiften till 250 kr för seniorer per år och 100 kr för juniorer. För de som också är med vid träningarna på måndagar och torsdagar tillkommer en årlig träningsavgift för att täcka lokalhyra, fika, träningsmaterial mm om 300 kr per år. Så ungdomar som deltar vid träningarna betalar 400 kr per år. Avgiften betalas till klubbens giro 111-1004, ange namn när ni betalar. Nya spelare får prova på några gånger innan ni behöver betala.