På grund av uppåtgående kurvor för smittspridningen i Skåne och dessutom troligen kommande ökade restriktioner för hela Sverige för att bromsa smittspridningen känner vi oss tyvärr tvingade att ta en paus för schackverksamheten i byskolans matsal igen. Vi ska försöka hitta alternativa sätt att träna, spela och umgås via nätet i stället vilket vi får återkomma till. Med hänsyn till gällande rekommendationer anser vi inte att det är möjligt att anordna träffar med barn från flera olika skolor just nu. Tävlingsverksamhet var redan inställd, men nu måste vi också ställa in träningarna tillsvidare.

Vi återkommer med mer information om schackaktiviteter online så snart som möjligt.